Ovdje se nalaze dokumenti i informacije vezani uz poslovanje i djelovanje Dječjeg vrtića “Smokvica

GDPR - zaštita osobnih podataka
odluka o imenovanju sluzbenika za zastitu podataka.doc
1.0 juratastatura 31-07-2018 12:09
politika (procedura) prikupljanja i obrade osobnih podataka.doc
1.0 juratastatura 31-07-2018 11:52
zahtjev za ostvarenje prava na prigovor.doc
1.0 juratastatura 31-07-2018 11:52
zahtjev za povlacenje privole za obradu osobnih podataka.doc
1.0 juratastatura 31-07-2018 11:52
zahtjev za pristup informacijama - obrazac1.doc
1.0 juratastatura 31-07-2018 11:52
zahtjev za pristup osobnim podacima.doc
1.0 juratastatura 31-07-2018 11:52