Ovdje se nalaze dokumenti i informacije vezani uz poslovanje i djelovanje Dječjeg vrtića “Smokvica

Ostali dokumenti
Cjenik usluga 2024..doc
1.0 smokvica 24-04-2024 12:09
CJENIK 1.11.2023.doc
1.0 juratastatura 29-12-2023 14:19
godisnje izvjesce 2016-2017.pdf
1.0 juratastatura 31-07-2018 12:06
Godisnje izvjesce 2020-2021.pdf
1.0 juratastatura 08-11-2021 22:24
Godisnje_izvjesce 2019.pdf
1.0 juratastatura 19-01-2020 19:07
Godisnje_izvjesce 2019.csv
1.0 juratastatura 19-01-2020 19:08
godisnji plan i program 2017-2018.pdf
1.0 juratastatura 31-07-2018 12:06
Godišnje izviješće 21-22.pdf
1.0 juratastatura 03-11-2022 18:41
Godišnje izviješće DV Smokvica 17-18.pdf
1.0 juratastatura 04-11-2018 16:38
Godišnji plan i program 18-19.pdf
1.0 juratastatura 04-11-2018 16:39
Godišnji plan i program 2023-2024.pdf
1.0 juratastatura 17-10-2023 14:44
GPP 20-21.pdf
1.0 juratastatura 04-11-2020 23:41
GPP i Kurikulum 2022-2023.pdf
1.0 juratastatura 03-11-2022 18:41
GPP i Kurikulum 21-22.docx
1.0 juratastatura 08-11-2021 21:59
katalog informacija.doc
1.0 juratastatura 31-07-2018 11:01
Modeli i preporuke za provedbu nastave u 2020-2021 (29.8.2020).pdf
1.0 juratastatura 03-09-2020 11:13
Odluka (1).pdf
1.0 juratastatura 02-04-2020 21:00
odluka o imenovanju sluzbenika za informiranje.doc
1.0 juratastatura 31-07-2018 12:06
Odluka o imenovanju službenika za informiranje 2024.docx
1.0 juratastatura 23-01-2024 18:54
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka - 2024.docx
1.0 juratastatura 23-01-2024 18:54
odluka o imenovanju v.d. ravnateljice.pdf
1.0 juratastatura 03-11-2022 18:43
Odluka o povecanju ekonomske cijene 2020.docx
1.0 juratastatura 15-04-2020 10:18
Odluka o sufinanciranju - REDOVNO.PDF
1.0 juratastatura 02-04-2020 21:00
odluka o ustrojavanju kataloga informacija.doc
1.0 juratastatura 31-07-2018 11:01
statut.doc
1.0 juratastatura 31-07-2018 11:01
zahtjev za pristup informacijama - obrazac.doc
1.0 juratastatura 31-07-2018 11:01