EU fondovi

Naziv projekta korisnika u projektu:

„Prilagođavanje potrebama roditelja djece rane i predškolske dobi Općine Luka uvođenjem poslijepodnevnog rada Dječjeg vrtića Smokvica“

Kratki opis projekta (operacije):

Kroz otvoreni poziv „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanjaMinistarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a u sklopu operativnog programa Učinkoviti Ljudski potencijali 2014. – 2020. Europskog socijalnog fonda ostvarili smo uvjete za poslijepodnevni rad Vrtića u Luki do 21:00 sat. Ovim programom obuhvatiti ćemo potrebe svih roditelja koji trebaju neki oblik poslijepodnevnog rada vrtića. Usluga je namijenjena roditeljima koji rade naizmjenično jedan dan ujutro, jedan dan popodne, zatim koji rade smjenski rad na tjednoj bazi i onima koji trebaju produženi rad vrtića poslijepodne. Važno je napomenuti da djeca i dalje mogu ostati u vrtiću maksimalno do 10 ili 5 sati, ovisno u koji program su upisani. Roditelji koji će redovito ili povremeno koristiti usluge vrtića poslijepodne neće imati dodatnih troškova, odnosno za njih vrtić neće poskupjeti. Za provedbu programa zaposliti će se dodatno stručno i pomoćno tehničko osoblje koje će omogućiti kvalitetniju provedbu projekta a time i pružiti stručno znanje i vještine za stvaranje poticajnog okruženja prilagođenog individualnim potrebama djece.. Prostor vrtića obogatiti će se novom opremom i didaktikom. Sobe dnevnih boravaka djece dobiti će nove centre aktivnosti kao što je istraživački centar i senzo-motorički centar.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Produženje radnog vremena i jačanje stručnog tima omogućuje upis većeg broja djece u vrtić u Luki, do 15 novih polaznika. Program je primarno namijenjen roditeljima i djeci s područja općine Luka, a u slučaju slobodnih mjesta upisivati će se i djeca iz okolnih mjesta. Aktivnosti koje obuhvaćaju poslijepodnevni rad vrtića doprinose usklađivanju i boljoj ravnoteži poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Međusobno komplementarne aktivnosti, ciljevi i rezultati ovog projekta izravno su povezani s ciljevima utvrđenim EU, nacionalnim i regionalnim strateškim dokumentima u područje socijalnog uključivanja djece s naglaskom na didaktička i senzomotorička obilježja.

Ukupna sufinancirana vrijednost:

1.042.368,40 kuna

Razdoblje provedbe projekta:

od 27.09.2018. do 27.09.2020.

Kontakt osoba:

Marica Prstačić Ljubić i Krešimir Fijačko