Natječaj za radno mjesto ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE

 • Broj traženih radnika: 1
 • Mjesto rada: Dubravica, Pavla Štoosa 26
 • Vrsta zaposlenja: neodređeno, upražnjeni poslovi
 • Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 • Smještaj: nema smještaja
 • Naknada za prijevoz: u cijelosti
 • Natječaj vrijedi: od 30.04.2021.do 14.05.2021.
 • Razina obrazovanja: prvostupanjska, VŠS, MR
 • Radno iskustvo: nije uvjet
 • Opis poslova: posao odgojitelja u jaslicama i vrtiću
UVJETI za radno mjesto su:
 • Uvjeti prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/03) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97). Na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 • Uz prijavu na natječaj (vlastoručno potpisanu) potrebno je priložiti sljedeće dokumente (preslika)
   • životopis/ diploma- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
   • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO, ne starije od mjesec dana
   • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica)
   • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl.25. st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97,107/07 i 94/13), ne starije od mjesec dana.

Zamolbe sa traženom dokumentacijom slati na adresu:
Dječji vrtić „Smokvica“, Pojatno, M. Gupca 92, 10290 Zaprešić ili
putem elektronske pošte na: info@vrtic-smokvica.hr