Natječaj za radno mjesto: POMOĆNI (TREĆI) ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA U JASLICAMA

  • Broj traženih radnika: 1
  • Mjesto rada: Luka, Trg sv. Roka 4
  • Vrsta zaposlenja:  određeno zbog povećanog obima posla
  • Radno vrijeme: puno radno vrijeme
  • Smještaj: nema smještaja
  • Naknada za prijevoz: u cijelosti
  • Natječaj vrijedi: od 20.10.2021. do 30.10.2021.
  • Razina obrazovanja: SSS kvalificirana dadilja, prvostupanjska, VŠS
  • Radno iskustvo: nije uvjet
  • Opis poslova: posao pomoćnog (trećeg) odgojitelja u jaslicama

UVJETI za radno mjesto su:

Odgovarajuća stručna sprema, izraziti afinitet za rad s djecom rane i predškolske dobi. Na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj (vlastoručno potpisanu)  potrebno je priložiti sljedeće dokumente (preslika): životopis/ diploma- dokaz o stečenoj stručnoj spremi / elektronički zapis  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  o podacima evidentiranim u bazi  podataka HZMO, ne starije od mjesec dana/ dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica)/ uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  za neko od kaznenih djela navedenih u čl.25. st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97,107/07 i 94/13), ne starije od mjesec dana.

Zamolbe sa traženom dokumentacijom slati na adresu:

Dječji vrtić „Smokvica“, Pojatno, M. Gupca 92, 10290 Zaprešić ili putem elektronske pošte na: info@vrtic-smokvica.hr.

Za sve ostale informacije nazvati na broj 098 9265 600