OBAVIJEST O REZULTATIMA UPISA U PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.

Nakon provedenog postupka valorizacije svih zaprimljenih Zahtjeva za upis djece rođene do 31.08.2020. u redoviti 10-satni program ranog i predškolskog odgoja donesena je lista primljene djece u redovite programe predškolskog odgoja po objektima:

 

R. BR. CO POJATNO PO LUKA PO DUBRAVICA
1. 112421 218021 310721
2. 114921 210621 310821
3. 110121 211421 310921
4. 110521 212821 311821
5. 110921 212921 312121
6. 111021 213121 314021
7. 111621 213321 315421
8. 112021 213921  
9. 113621    

 

 

OBRAZLOŽENJE:

 

Temeljem Obavijesti o upisu u pedagošku godinu 2021./2022. od 30.04.2021. u Dječjem vrtić Smokvica u redovnom upisnom roku je zaprimljeno 55 (pedesetpet) Zahtjeva za upis u programe ranog i predškolskog programa.

 

Prema Planu upisa Dječjeg vrtića Smokvica za pedagošku godinu 2021./22. godinu moguć je upis sljedećeg broja djece polaznika redovitih predškolskih programa:

  • Centralni vrtić Pojatno: 9 djece
  • Područni vrtić Luka: 8 djece
  • Područni vrtić Dubravica: 7 djece

 

Upis djece u obvezan Program predškole (Mala škola) nije brojčano limitiran, zaprimljeno je ukupno 5 (pet) Zahtjeva za upis u Malu školu, te će se zahtjevi za upis i dalje zaprimati do početka provedbe programa 01.10.2021. godine.

 

Povjerenstvo za upis u pedagošku godinu 2021./22. u sastavu:

  • Snježana Matešić, ravnateljica vrtića
  • Mirna Burić, stručni suradnik logoped i
  • Marica Prstačić Ljubić, osnivač i zdravstveni voditelj vrtića,

pri ocjenjivanju svakog pojedinog Zahtjeva za upis, vodilo se tablicom bodovanja prema sljedećim kriterijima:

 

R.br. Kriterij prednosti Ostvarivi

bodovi

1. lista čekanja iz prethodne pedagoške godine 1
2. prema prebivalištu 2
3. dijete zaposlenih roditelja 1+1
4. dijete u godini prije polaska u školu 2
5. dijete s teškoćama u razvoju 1
6. dijete samohranih roditelja 1
7. dijete roditelja žrtve domovinskog rata 1
8. mlađe dijete iz obitelji

polaznika vrtića

1
Ukupno ostvareno bodova:  

 

Snježana Matešić,
ravnateljica vrtića