OBAVIJEST O REZULTATIMA UPISA U PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

Nakon provedenog postupka valorizacije svih zaprimljenih Zahtjeva za upis djece rođene do 31.08.2021. godine u redoviti 10-satni program ranog i predškolskog odgoja donesena je lista primljene djece u redovite programe predškolskog odgoja po objektima:

R. BR. CO POJATNO PO LUKA PO DUBRAVICA
1. 112522 216822 310922
2. 111722 224822 311022
3. 111622 216122 311122
4. 111522 216022 312922
5. 111222 210222 313922
6. 210622
7. 211422
8. 211822
9. 212222
10. 213522
11. 213722
12. 224922
13. 224622
14. 213622

 

OBRAZLOŽENJE:

Temeljem Obavijesti o upisu u pedagošku godinu 2022./2023. od 02.05.2022. godine u Dječjem vrtić Smokvica u redovnom upisnom roku je zaprimljeno 55 (pedesetpet) Zahtjeva za upis u redovite programe ranog i predškolskog programa.

Prema Planu upisa Dječjeg vrtića Smokvica za pedagošku godinu 2022./23. moguć je upis sljedećeg broja djece polaznika redovitih predškolskih programa:

  • Centralni vrtić Pojatno: 5 djece s liste čekanja od prethodne pedagoške godine
  • Područni vrtić Luka: 14 djece
  • Područni vrtić Dubravica: 5 djece

Za upis djece u obvezan Program predškole (Mala škola) koja nisu polaznici redovitih programa zaprimljeno je ukupno 3 (tri) zahtjeva za upis te će se svi obveznici programa predškole s područja Općina Luka i Dubravica uključiti u program od 01.10.2022. godine.

Povjerenstvo za upis u pedagošku godinu 2022./23. u sastavu:

  • Snježana Matešić, ravnateljica vrtića
  • Mirna Burić, stručni suradnik logoped i
  • Marica Prstačić Ljubić, osnivač i zdravstveni voditelj vrtića,

pri ocjenjivanju svakog pojedinog zahtjeva za upis, vodilo se tablicom bodovanja prema sljedećim kriterijima:

R.br. Kriterij prednosti Ostvarivi bodovi  
1. lista čekanja iz prethodne pedagoške godine 1
2. prema prebivalištu 2
3. dijete zaposlenih roditelja 1+1
4. dijete u godini prije polaska u školu 2
5. dijete s teškoćama u razvoju 1
6. dijete samohranih roditelja 1
7. dijete roditelja žrtve domovinskog rata 1
8. mlađe dijete iz obitelji polaznika vrtića 1

 

NAPOMENA:

Svi roditelji koji su ostvarili pravo upisa djeteta u centralni vrtić Pojatno i područni vrtić Dubravica od 05.09.2022. godine, bit će pozvani na potpisivanje ugovora u tajništvo vrtića tijekom lipnja 2022. godine, a roditelji koji su ostvarili opravo upisa u područni vrtić u Luki tijekom srpnja 2022. godine.

 

 

Snježana Matešić, ravnateljica vrtića