Obavijest o upisu u dječji vrtić

Pozivaju se zainteresirani roditelji ili staratelji djece predškolske dobi, koja nisu uključena u programe predškolskog odgoja, da se prijave radi upisa u Dječji vrtić ‘Smokvica’.

 

I.

Zahtjevi za upis podnose se Dječjem vrtiću ‘Smokvica’ u Pojatnom, Matije Gupca 92 i to za ostvarivanje sljedećih programa:

 1. REDOVITI 10-SATNI PROGRAM – za djecu od navršenih 12 mjeseci života na dan 31.8.2021.g. do polaska u osnovnu školu za centralni vrtić u Pojatnom i područne vrtiće u Luki i Dubravici.
 2. REDOVITI 5-SATNI PROGRAM – za djecu s prebivalištem na području općine Luka i općine Dubravica, od navršenih 12 mjeseci života na dan 31.08.2021.g. do polaska u osnovnu školu za područne vrtiće u Luki i Dubravici.
 3. OBVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE – za djecu rođenu 2015. i do 31. ožujka 2016. godine koja nisu polaznici redovitog programa dječjeg vrtića u godini prije polaska u osnovnu školu za područne vrtiće u Luki i Dubravici

 

II.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS U REDOVITE PROGRAME VRTIĆA

 1. popunjeni i potpisani zahtjev za upis (dostupan u centralnom i područnim vrtićima)
 2. preslika izvatka iz matične knjige rođenih ili rodni list djeteta
 3. preslika uvjerenja (MUP-a) o prebivalištu djeteta, ne starijeg od 6 mjeseci ili preslika osobne iskaznice djeteta (obostrano)
 4. preslike osobnih iskaznica (obostrano) ili uvjerenja o prebivalištu (ne starijeg od 6 mjeseci) oba roditelja
 5. potvrda poslodavca o radnom odnosu za oba roditelja
 6. potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a za oba roditelja
 7. nalaz i mišljenje tijela vještačenja nadležnog centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta
 8. preslike ostalih dokumenata kojima se dokazuje neka od prednosti pri upisu (redoviti programi).

Uz preslike dokumenata potrebno je dostaviti i originale na uvid.

Za ostvarivanje prednosti pri upisu djece u dječji vrtić, utvrđen je sljedeći redoslijed prioriteta:

 1. djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata
 2. djeca zaposlenih roditelja
 3. djeca u godini prije polaska u osnovnu školu
 4. djeca s teškoćama u razvoju
 5. djeca samohranih roditelja

Prema gore navedenim kriterijima (potrebno dokumentirati), prednost pri upisu djece u redoviti 10-satni program imaju:

 • za centralni vrtić u Pojatom djeca s prebivalištem na području Grada Zaprešića, zatim ostalih mjesta i općina u okruženju
 • za područni vrtić Luka, djeca s prebivalištem na području Općine Luka, zatim ostalih mjesta i općina u okruženju.
 • Za područni vrtić u Dubravici, djeca s prebivalištem na području Općine Dubravica, zatim ostalih mjesta i općina u okruženju

 

III

REZULTATI UPISA

 • Rezultati upisa djece u pojedine programe biti će objavljeni na oglasnim pločama vrtića i web stranici vrtića do 10. lipnja 2021. godine  za zahtjeve predane do 31.05.2021. godine.
 • Djeca upisana slijedom obavijesti uključuju se u redovite programe vrtića s početkom pedagoške godine 6. rujna 2021. godine, a u Program predškole 04. listopada 2021.
 • Upisi će se obavljati i tijekom godine u slučaju nedovoljne popunjenosti kapaciteta ili naknadnih ispisa.
 • Sudjelovanje roditelja u ukupnoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se sukladno odlukama jedinica lokalne samouprave.

 

KLASA: 601-01/21-01/04

UR.BROJ: 238-33-141-21-01

Pojatno, 30.04.2021.godine

 

Ravnateljica DV Smokvica:

Snježana Matešić