Obavijest o upisu u PO Dubravica

Pozivaju se zainteresirani roditelji ili staratelji djece predškolske dobi, koja nisu uključena u programe predškolskog odgoja, da se prijave radi upisa u Dječji vrtić ‘Smokvica’ PO Dubravica

 

I. Zahtjevi za upis podnose se Dječjem vrtiću ‘Smokvica’ u Pojatnom, Matije Gupca 92 i to za ostvarivanje programa:

 • REDOVITI 10-SATNI PROGRAM – za djecu s  prebivalištem na području općine Dubravica od navršenih 12 mjeseci života na dan 28.02.2019.g. do polaska u osnovnu školu
 • REDOVITI 5-SATNI PROGRAM – za djecu s  prebivalištem na području općine Dubravica od navršenih 12 mjeseci života na dan 28.02.2019.g. do polaska u osnovnu školu

 

II. POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS U REDOVITE PROGRAME VRTIĆA

 1. popunjeni i potpisani zahtjev za upis (dostupan u centralnom i područnom vrtiću ili na vrtic-smokvica.hr/dokumenti)
 2. preslika izvatka iz matične knjige rođenih ili rodni list
 3. preslika uvjerenja (MUP-a) o prebivalištu djeteta, ne starijeg od 6 mjeseci ili preslika osobne iskaznice djeteta (obostrano)
 4. preslike osobnih iskaznica (obostrano) ili uvjerenja o prebivalištu (ne starijeg od 6 mjeseci) oba roditelja
 5. potvrda poslodavca o radnom odnosu zaposlenih roditelja (redoviti programi)
 6. nalaz i mišljenje tijela vještačenja nadležnog centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta
 7. preslike ostalih dokumenata kojima se dokazuje neka od prednosti pri upisu (redoviti programi).
 • Uz preslike dokumenata potrebno je dostaviti i originale na uvid.

Za ostvarivanje prednosti pri upisu djece u dječji vrtić, utvrđen je sljedeći redoslijed prioriteta:

 1. djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata
 2. djeca zaposlenih roditelja
 3. djeca u godini prije polaska u osnovnu školu
 4. djeca s teškoćama u razvoju
 5. djeca samohranih roditelja

Prema gore navedenim kriterijima (potrebno dokumentirati), prednost pri upisu djece u redoviti 10-satni program imaju:

 • djeca s prebivalištem na području Općine Dubravica, zatim ostalih mjesta i općina u okruženju

 

III. REZULTATI UPISA

Rezultati upisa djece u pojedine programe biti će objavljeni na oglasnim pločama vrtića i web stranici vrtića do 28.02.2019. godine.

Djeca upisana slijedom obavijesti uključuju se u redovite programe Vrtića po okončanju postupka proširenja djelatnosti i izdavanja Rješenja o početku obavljanja djelatnosti Dječjeg vrtića „Smokvica“ u područnom objektu u Dubravici, od strane nadležnog Ureda Državne uprave u Zagrebačkoj Županiji.

Upisi će se obavljati i tijekom godine u slučaju nedovoljne popunjenosti kapaciteta ili naknadnih ispisa.

Sudjelovanje roditelja u ukupnoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se sukladno odluci Općinskog vijeća Dubravica i odlukama ostalih jedinica lokalne samouprave.