Fotogalerija

ODLUKA O REZULTATIMA UPISA U PEDAGOŠKU GODINU 2024/2025

Povjerenstvo za upise Dječjeg vrtića Smokvica u sastavu:

 • Mirna Burić, ravnateljica, stručni suradnik logoped
 • Marica Prstačić Ljubić, predsjednica UV i zdravstveni voditelj vrtića
 • Melani Pek Palčić, odgojiteljica, voditeljica CO Pojatno
 • Ivona Duš, odgojiteljica, voditeljica PO Luka
 • Ana Peršić, odgojiteljica, voditeljica PO Dubravica

donijelo je konačnu odluku o rezultatima upisa te objavljuje popis upisane djece po objektima i skupinama. Za svako upisano dijete je navedena je šifra zahtjeva i broj ostvarenih bodova.

 

 1. Centralni vrtić u Pojatnom, M. Gupca 92
R. BR. JASLICE

Šifra zahtjeva     broj bodova

VRTIĆ

Šifra zahtjeva         broj bodova

1. 7816195               155  
2. 7314213               130  
3. 0038596               125  
4. 4643402               130  
5. 7488731               120  
6. 5506340               120  
7. 8034867               120  

 

 

 1. Područni vrtić Dubravica, P. Štoosa 26
R. BR. JASLICE

Šifra zahtjeva     broj bodova

VRTIĆ

Šifra zahtjeva        broj bodova

1. 8276328                 130 9228833                    125
2. 7106985                 125 9404792                      20
3. 6420836                 120  
4. 0591414                 120  
5. 2378257                 120  
6. 1325598                 120  
7. 0463477                 120  
8. 8143990                 120  
9. 4291574                 110  

 

 

 

 1. Područni vrtić Luka, Trg sv. Roka 4
R. BR. JASLICE

Šifra zahtjeva     broj bodova

VRTIĆ

Šifra zahtjeva        broj bodova

1. 6249527               130 2027818                   125
2. 3343394               125 2736971                   125
3. 2808705               120 5346287                     60
4. 5746852               120 5334665                     45
5. 5852324               120 5242172                     30
6. 3340359                 35  
7. 5744939                 30  

 

 

OBRAZLOŽENJE:

Temeljem Obavijesti o upisu u pedagošku godinu 2024/2025 od 22. travnja 2024. godine u Dječjem vrtiću Smokvica u redovnom upisnom roku putem sustava e-Upisi zaprimljeno je 75 (sedamdesetpet) Zahtjeva za upis u redovite programe ranog i predškolskog programa, od čega 14 zahtjeva za djecu koja nisu rođena do 31. kolovoza 2023. godine i 2 zahtjeva s nepotpunom dokumentacijom.

Prema Planu upisa Dječjeg vrtića Smokvica za pedagošku godinu 2024./25.  moguć je upis sljedećeg broja djece polaznika redovitih predškolskih programa:

 • Centralni vrtić Pojatno: jaslice – 7 djece, vrtić – 1 dijete
 • Područni vrtić Luka: jaslice – 7 djece, vrtić – 5 djece
 • Područni vrtić Dubravica: jaslice – 9 djece, vrtić – 3 djece

Nakon evaluacije zaprimljenih zahtjeva i provedenih inicijalnih razgovora za upis djece rođene do 31.08.2023. godine u redoviti 10-satni program, upisana su djeca s ostvarenim najvećim brojem bodova, a u slučaju više djece s istim brojem bodova upisuje se starije dijete. U ovom upisnom roku popunjena su sva mjesta u jasličkom programu, a za nepopunjena mjesta u vrtićkom programu raspisati će se naknadni upisi tijekom jeseni 2024. godine.

Za upis djece u obvezan Program predškole (Mala škola) koja nisu polaznici redovitih programa nije zaprimljen niti jedan zahtjev za upis, a zahtjevi se mogu predati do 30. rujna 2024. godine, te će se svi obveznici programa predškole s područja Općina Luka i Dubravica uključiti u program od 01.10.2024. godine.

Protiv  ove Odluke podnositelji zahtjeva za upis imaju pravo prigovora u roku 15 dana od dana objave Odluke o rezultatima upisa. O prigovoru odlučuje Upravno vijeće vrtića.

Roditelji su obvezni sklopiti ugovor o ostvarivanju programa s Vrtićem odmah po dostavi poziva, a najkasnije 30 dana od dana objave Odluke o rezultatima upisa.

Smatrat će se da su roditelji odustali od zahtjeva za upis, odnosno sklapanja ugovora ukoliko se bez opravdanog razloga ne odazovu pozivu na sklapanje ugovora, odnosno ne sklope ugovor u gore navedenom roku.

Djeca upisana slijedom obavijesti uključuju se u redovite programe vrtića s početkom pedagoške godine 2. rujna 2024. godine.

U slučaju stvaranja uvjeta za dodatne upise kroz pedagošku godinu provodit će se naknadni upisi, također putem platforme e-Upisi.

 

Mirna Burić     ravnateljica vrtića