Fotogalerija

Radno mjesto: ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE

Radno mjesto: ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE

Broj traženih radnika: 1

Mjesto rada: LUKA, TRG SV. ROKA 4

Vrsta zaposlenja: određeno, zamjena za porodiljni

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Smještaj: nema smještaja

Naknada za prijevoz: u cijelosti

Natječaj vrijedi: od 08.07.2024. do 26.07.2024.

Razina obrazovanja: prvostupanjska, VŠS, MR

Radno iskustvo: nije uvjet

Opis poslova: poslovi odgojitelja u jaslicama i vrtiću

UVJETI za radno mjesto su:

Uvjeti prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) Na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj (vlastoručno potpisanu)  potrebno je priložiti sljedeće dokumente (preslika): životopis/ diploma- dokaz o stečenoj stručnoj spremi / elektronički zapis  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  o podacima evidentiranim u bazi  podataka HZMO, ne starije od mjesec dana/ dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica)/ uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  za neko od kaznenih djela navedenih u čl.25. st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97,107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), ne starije od mjesec dana.

 

Zamolbe sa traženom dokumentacijom slati na adresu: Dječji vrtić „Smokvica“, Pojatno, M. Gupca 92 ili putem elektronske pošte na email adresu: info@vrtic-smokvica.hr