Roditeljski sastanak, Dubravica, 26.02.2019. u 18:00

Poštovani roditelji,

Roditeljski sastanak za roditelje djece koja će polaziti Dječji vrtić Smokvica u Dubravici
biti će u utorak 26. veljače 2019.

Sastanak počinje u 18 sati u vijećnici Općine.

 

Stručni tim DV Smokvica