Uvođenje poslijepodnevnog rada Dječjeg vrtića Smokvica u Luki

Prepoznajući potrebe roditelja za radnim vremenom vrtića koji prati njihove radne obaveze i u želji da i nadalje unaprjeđujemo usluge za roditelje djece predškolske dobi s područja Općine Luka, Dječji vrtić Smokvica i Općina Luka zajedno apliciraju na pozivni natječaj Ministarstva demografije i socijalne skrbi za dodjelu sredstava iz socijalnih fondova EU:  „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ UP.02.2.2.08. prijavom projektnog prijedloga pod nazivom:

„Prilagođavanje potrebama roditelja djece rane i predškolske dobi općine Luka uvođenjem poslijepodnevnog rada Dječjeg vrtića Smokvica“

Nakon provedenog postupka ocjene projektnih prijedloga prijavljeni projekt dobio je pozitivnu ocjenu i odobrena su sredstava u iznosu od 1.042.368,40 kuna za provedbu poslijepodnevnog rada vrtića u Luki kroz razdoblje od 24 mjeseca, od 27.rujna 2018. do 27.rujna 2020. temeljem sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda UP.02.2.2.08.0056 s Ministarstvom demografije i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

Što to konkretno znači za roditelje predškolske djece s područja općine Luka i okolice?

Ovim programom obuhvatiti ćemo potrebe svih roditelja koji trebaju neki oblik poslijepodnevnog rada vrtića. Usluga je namijenjena  roditeljima koji rade: naizmjenično jedan dan ujutro, jedan dan popodne, zatim koji rade smjenski rad na tjednoj bazi i onima koji trebaju produženi rad vrtića poslijepodne. Važno je napomenuti da djeca i dalje mogu ostati u vrtiću maksimalno do 10 ili 5 sati, ovisno u koji primarni program su upisani.

Roditelji koji koriste uslugu poslijepodnevnog rada vrtića neće imati dodatnih troškova, odnosno za njih vrtić neće poskupjeti.

Jačanje stručnog tima vrtića

Za potrebe provedbe programa zaposleni su: odgojiteljica na puno radno vrijeme, logoped na pola radnog vremena, kuharica na pola radnog vremena, spremačica na pola radnog vremena i voditelj projekta na pola radnog vremena. Važno je napomenuti da svi zaposlenici imaju ugovore na puno radno vrijeme i da su uključeni u rad sa svim polaznicima  vrtića u Luki.

Svi stručni djelatnici vrtića; odgojitelji, logoped, pedagog i zdravstvena voditeljica  tijekom provedbe projekta polaziti će razne edukacije, seminare i stručna usavršavanja čime će se dodatno unaprijediti kvaliteta usluge predškolskog odgoja za sve polaznike vrtića.

Unaprjeđenje materijalnih uvjeta u vrtiću

Dodijeljenim sredstvima značajno smo unaprijedili uvjete boravka djece u vrtiću Luka, ne samo uključenih u poslijepodnevni rad vrtića, veće sve upisane djece.

Dio smo namijenili  za nabavu osnovne opreme: police, garderobni ormarići, stol za presvlačenje beba sa stepenicama, suđe i pribor za pripremu i serviranje hrane.

Nabavili smo i novu informatičku i audio vizualnu opremu koja stručnom timu koristi u planiranju i provedbi programa: laptop, projektor i projektno platno, LCD televizor, muzičku liniju.

Najznačajnija su ulaganja u opremu za sobe dnevnih boravaka djece, igračke i didaktiku. Potpuno je opremljen novi centar istraživanja i senzomotorički centar , a svi ostali  centri: likovni, glazbeni, matematički, građevni, centar za početno čitanje i pisanje, obiteljski centar obogaćeni su novim igračkama, didaktikom i opremom. Nabavljene  su i guralice, bicikli, taktilne staze i druge igračke za razvoj krupne motorike i boravak na zraku.

Uvođenje poslijepodnevnog rada vrtića i sredstva koja smo mogli koristiti za nabavu suđa i pribora za pripremu hrane, te mogućnost zapošljavanja kuhara/ice na pola radnog vremena, ohrabrili su nas na uređenje vlastite kuhinje za pripremu hrane. Uz podršku Općine Luka koja je financirala građevinske preinake u postojećem prostoru kuhinje, Dječji vrtić Smokvica investirao je u opremanje kuhinje profesionalnim namještajem i opremom. U vrtiću se sada planiraju i pripremaju svi obroci prilagođeni potrebama djece, u skladu sa svim pozitivnim propisima RH i HACCP sustavom kontrole.

Povećanje upisnih kapaciteta vrtića

Produženje radnog vremena, jačanje stručnog tima i unaprjeđenje materijalnih uvjeta  u vrtiću omogućuje upis većeg broja djece u vrtić u Luki, do 15 novih polaznika. Program je primarno namijenjen roditeljima i djeci s područja općine Luka, a u slučaju slobodnih mjesta upisivati će se i djeca iz okolnih mjesta. Od trenutno 15 djece koja koriste neki od oblika poslijepodnevnog rada vrtića većinom su to djeca koja su od prije polaznici nekog od primarnih programa u Luki, dok je manji broj novoupisane djece.