Fotogalerija

Natječaj za radno mjesto: KUHAR/ICA

Broj traženih radnika: 1

Mjesto rada: Luka, Trg Sv. Roka 4

Vrsta zaposlenja: zamjena za duže bolovanje

Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno

Smještaj: nema smještaja

Naknada za prijevoz: u cijelosti

Natječaj vrijedi: od 03.5.2024. do 10.5.2024.

Razina obrazovanja: SSS, KV-VKV

Radno iskustvo: 3 godine

Opis poslova: priprema obroka za djecu, održavanje higijene suđa i kuhinjske opreme, suradnja u planiranju jelovnika i nabave namirnica.

UVJETI za radno mjesto su:

Uvjeti prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 ,94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97). Na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj (vlastoručno potpisanu)  potrebno je priložiti sljedeće dokumente (preslika): životopis/ dokaz o stečenoj stručnoj spremi / elektronički zapis  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  o podacima evidentiranim u bazi  podataka HZMO, ne starije od mjesec dana/ dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica)/ uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  za neko od kaznenih djela navedenih u čl.25. st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97,107/07, 94/13 ,98/19, 57/22 i 101/23), ne starije od mjesec dana.

 

Zamolbe sa traženom dokumentacijom slati na adresu:

Dječji vrtić „Smokvica“, Pojatno, M. Gupca 92, 10290 Zaprešić ili

putem elektronske pošte na: info@vrtic-smokvica.hr.