Fotogalerija

Natječaj za radno mjesto: ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

Broj traženih radnika: 1
Mjesto rada: LUKA, TRG SVETOG ROKA 4
Vrsta zaposlenja: neodređeno, upražnjeni poslovi
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Smještaj: nema smještaja
Naknada za prijevoz: u cijelosti
Natječaj vrijedi: od 08.04.2024. do 15.04.2024.
Razina obrazovanja: prvostupanjska, VŠS, VSS, MR
Radno iskustvo: nije uvjet
Opis poslova: poslovi odgojitelja u jaslicama i vrtiću
UVJETI za radno mjesto su:
Uvjeti prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97). Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Uz prijavu na natječaj (vlastoručno potpisanu) potrebno je priložiti sljedeće dokumente (preslika): životopis/ diploma- dokaz o stečenoj stručnoj spremi / elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO, ne starije od mjesec dana/ dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica)/ uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl.25. st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97,107/07 ,94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), ne starije od mjesec dana.

Zamolbe sa traženom dokumentacijom slati na adresu:
Dječji vrtić „Smokvica“, Pojatno, M. Gupca 92, 10290 Zaprešić ili putem elektronske pošte na email adresu: info@vrtic-smokvica.hr
Za eventualna pitanja možete zvati na 098 9265 600.