Natječaj za radno mjesto: POMOĆNI KUHAR/ICA

  • Broj traženih radnika: 1
  • Mjesto rada: Luka, trg sv. Roka 4
  • Vrsta zaposlenja: neodređeno, upražnjeno mjesto
  • Radno vrijeme: puno radno vrijeme
  • Smještaj: nema smještaja
  • Naknada za prijevoz: u cijelosti
  • Natječaj vrijedi: od 8.2.2023. do 17.2.2023.
  • Razina obrazovanja: NKV, KV, SSS
  • Radno iskustvo: poželjno

Opis poslova: čišćenje, pranje i priprema namirnica, čišćenje i pranje posuđa i kuhinje, priprema jednostavnijih obroka

UVJETI za radno mjesto su:

Uvjeti prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/03) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97). Na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj (vlastoručno potpisanu)  potrebno je priložiti sljedeće dokumente (preslika): životopis/ dokaz o stečenoj stručnoj spremi / elektronički zapis  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  o podacima evidentiranim u bazi  podataka HZMO, ne starije od mjesec dana/ dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica)/ uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  za neko od kaznenih djela navedenih u čl.25. st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97,107/07 i 94/13), ne starije od mjesec dana.

Zamolbe sa traženom dokumentacijom slati na adresu:

Dječji vrtić „Smokvica“, Pojatno, M. Gupca 92, 10290 Zaprešić ili putem elektronske pošte na: info@vrtic-smokvica.hr.

Za sve ostale informacije nazvati na broj 098 9265 600