Natječaj za radno mjesto: TAJNIK/CA DJEČJEG VRTIĆA

Radno mjesto: TAJNIK/CA DJEČJEG VRTIĆA

 • Broj traženih radnika: 1
 • Mjesto rada: Pojatno
 • Vrsta zaposlenja: neodređeno
 • Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno
 • Smještaj: nema smještaja
 • Naknada za prijevoz: u cijelosti
 • Natječaj vrijedi: od 24.08. do 31.08.2023.
 • Razina obrazovanja: prvostupanjska, VŠS, VSS, MR
 • Radno iskustvo: nije uvjet
 • Opis poslova: posao tajnika u dječjem vrtiću

UVJETI za radno mjesto su:

Uvjeti prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/03, 57/22) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97). Na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj (vlastoručno potpisanu)  potrebno je priložiti sljedeće dokumente (preslika): životopis/ diploma- dokaz o stečenoj stručnoj spremi / elektronički zapis  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  o podacima evidentiranim u bazi  podataka HZMO, ne starije od mjesec dana/ dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica)/ uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  za neko od kaznenih djela navedenih u čl.25. st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97,107/07 i 94/13), ne starije od mjesec dana.

Zamolbe sa traženom dokumentacijom slati na adresu: Dječji vrtić „Smokvica“, Pojatno, M. Gupca 92 ili putem elektronske pošte na email adresu: info@vrtic-smokvica.hr

Poslodavac: DJEČJI VRTIĆ SMOKVICA

Kontakt:

 • mobitel: 098 9265600
 • pismena zamolba: Matije Gupca 92, Pojatno, 10290 Zaprešić
 • e-pošta: info@vrtic.smokvica.hr