ODLUKA O REZULTATIMA NAKNADNIH UPISA U PEDAGOŠKU GODINU 2023/2024

DJEČJI VRTIĆ SMOKVICA
POJATNO, M. GUPCA 92
10290 ZAPREŠIĆ
OIB 58291854025
Klasa: 601-02/23-02/05
Urbroj: 238-33-141-23-02
Pojatno, 20. listopada 2023.

ODLUKA O REZULTATIMA NAKNADNIH UPISA U PEDAGOŠKU GODINU 2023/2024

Povjerenstvo za upise Dječjeg vrtića Smokvica donijelo je konačnu odluku o rezultatima upisa te objavljuje popis upisane djece po objektima i skupinama. Za svako upisano dijete je naveden OIB i broj ostvarenih bodova.

OBRAZLOŽENJE:
Nakon evaluacije zaprimljenih zahtjeva i provedenih inicijalnih razgovora za upis djece rođene do 31.10.2022. godine u redoviti 10-satni program, upisana su djeca s ostvarenim najvećim brojem bodova u odgovarajuće programe jaslica ili vrtića. Protiv ove Odluke podnositelji zahtjeva za upis imaju pravo prigovora u roku 15 dana od dana objave Odluke o rezultatima upisa. O prigovoru odlučuje Upravno vijeće vrtića. Roditelji su obvezni sklopiti ugovor o ostvarivanju programa s Vrtićem odmah po dostavi poziva, a najkasnije do 31.10.2023. godine. Smatrat će se da su roditelji odustali od zahtjeva za upis, odnosno sklapanja ugovora ukoliko se bez opravdanog razloga ne odazovu pozivu na sklapanje ugovora, odnosno ne sklope ugovor u gore navedenom roku.
Djeca upisana slijedom obavijesti uključuju se u redovite programe vrtića 2.11.2023.