Programi

Redoviti program

U Dječjem vrtiću Smokvica provodimo redoviti program  predškolskog odgoja i obrazovanja usklađen s pozitivnim zakonskim propisima i suvremenim stručnim preporukama.

Naše su bitne zadaće usmjerene na dijete, na poticanje cjelovitog razvoja djeteta i u skladu s njegovim dobnim i individualnim karakteristikama. U poticajnom okruženju kojeg čine dobro strukturirani centri aktivnosti, bogato opremljeni primjerenim, didaktičkim sredstvima i pomagalima, igračkama, kao i pedagoški neoblikovanim materijalima, djeca imaju mogućnost izbora čime se povećava njihova znatiželja za učenjem kroz igru.

Odgojiteljice potiču djecu na razne aktivnosti kroz različite teme i projekte na razini vrtića i odgojne skupine. Prostor u kojem djeca svakodnevno borave ispunjen je njihovim uradcima koji na vidljiv način pokazuju njegov razvoj, napredak i stvaralaštvo.

Program predškole

Provodi se kao obavezni program za svu djecu godinu dana prije polaska u školu. Potiče se na djetetu primjeren način razvijanje:jezičnih kompetencija (unaprijeđivanje komunikacije na materinskom jeziku, elementarne komunikacije na stranim jezicima) matematičko prirodoslovne  kompetencije, tehnološke i digitalne kompetencije, socijalne i građanske kompetencije, smisla za inicijativnost i poduzetništvo, kulturne svijesti i izražavanja, motoričke kompetencije, pravilnog odnosa prema učenju – naučiti kako učiti,

Program predškole se provodi sa djecom u redovitom programu, a u našem vrtiću u Luki provodi se i za djecu koja nisu redoviti polaznici vrtića, od listopada do svibnja, 2x tjedno po 3 sata.

Rano učenje engleskog i njemačkog jezika

Uz redovni program provodimo i dva kraća programa ranog učenja stranih jezika, njemačkog i engleskog. To su kraći programi koji se provode od listopada do svibnja tekuće pedagoške godine, 2x tjedno po 45 min.

Oba programa su verificirana od nadležnog Ministarstva, a odgojiteljice koje provode programe uz položen ispit znanja jezika B2 razine, educirale su se i na raznim seminarima o ranom učenju stranih jezika.

Sportski programi

Provodimo ih u suradnji sa sportskim društvima i klubovima, u vrtiću, kroz  tjedne programe upoznavanja i usvajanja pojedinih sportova – rolanje, nogomet, gimnastika, rukomet, košarka, tenis, ili kroz Sportsku igraonicu koja se provodi od listopada do svibnja 2x tjedno po 45 min.

Izvan vrtića idemo na obuku neplivača u Tuheljske toplice i klizanje na Zagrebačkom Velesajmu.

Obogaćivanje redovitog programa

Integrirani programi

Provode se svakodnevno, kao programi obogaćivanja redovitih programa kako bi se kod djece kvalitetnije poticale mogućnosti izbora i sudjelovanja prema vlastitim individualnim potrebama i sposobnostima, a  to su: likovni, dramsko-scenski, ekološki, njegovanje tradicije i folklora i  inkluzivni – uključivanje darovite djece, djece s poteškoćama u razvoju i djece s posebnim  potrebama  u redovnu skupinu.

Inkluzivni program

Inkluzivni program je uključivanje darovite djece, djece s poteškoćama u razvoju i djece s posebnim potrebama u redovnu skupinu. Odgojitelji s njima rade prema individualiziranom programu prema potrebama svakog pojedinog djeteta i ako je potrebno uz angažman osobnog asistenta u vrtiću.

Projekti u vrtiću

Naš je program humanistički, usmjeren je na dijete, a ostvaruje se i kroz projekte po uzoru na  Reggio Emilia (Malaguzzi) pristup, koji se smatra najboljim pristupom u radu s predškolskom djecom.

Projekti su osmišljeni tako da kod djece potiču aktivno učenje – pušta se djetetu da uči „čineći“, samostalno i u društvu sa svojim vršnjacima, da razvija sve svoje potencijale, sposobnost opažanja, kreativnost, samostalnost. Nastanak, razvoj i trajanje projekta određuju djeca istražujući prema svojim potrebama i interesima , a odgojitelji i roditelji su podrška, suradnici i partneri u njihovom provođenju.
Projekte provodimo na nivou kuća pa su djeca svih dobnih skupina uključena u njih.

Bio vrt Dječjeg vrtića Smokvica

Naš trajni projekt s kojim smo započeli 2009. godine u Pojatnom. U projekt su od početka uključeni zaposleni, djeca i roditelji. To je projekt koji na mnoge načine potiče cjelokupan razvoj svakog djetetaViše…
Kroz ovaj, ali i većinu drugih programa, koje provodimo u vrtiću, djeca uče o važnosti očuvanja prirode i suživotu sa drugim živim organizmima, što je bitna odrednica održivog razvoja i našeg rada s djecom.