OBAVIJEST O UPISU U DJEČJI VRTIĆ

Pozivaju se zainteresirani roditelji ili staratelji djece predškolske dobi, koja nisu uključena u programe predškolskog odgoja, da se prijave radi upisa u Dječji vrtić ‘Smokvica’ putem sustava e-Građani na platformi e-Upisi od 11. do 19. svibnja 2023. godine

Korisničke upute nalaze se na platformi e-Upisi sustava e-Građani i objavljene su na web stranici vrtića.

Roditelji koji nemaju mogućnost pristupiti platformi e-Upisi moći će to učiniti osobno u tajništvu Dječjeg vrtića ‘Smokvica’ u Pojatnom, Matije Gupca 92
•12., 15., 17. i 19. 5. od 8.00 do 12.00 sati
•11., 16. i 18.5. do 14.00 do 18.00 sati

Upisi se provode za ostvarivanje sljedećih programa:

1. REDOVITI 10-SATNI PROGRAM – za djecu od navršenih 12 mjeseci života na dan 31.8.2022.g. do polaska u osnovnu školu, za centralni vrtić u Pojatnom i za
područne vrtiće u Luki i Dubravici.
Prednost pri upisu u Vrtić, ostvaruju djeca s prebivalištem na području općine Dubravica za Područni vrtić Dubravica, s područja općine Luka za Područni vrtić Luka i s područja grada Zaprešića za Centralni vrtić Pojatno.

Obvezna dokumentacija kod postupka upisa djece putem web aplikacije e-Upisi je:
• izvod iz matice rođenih ili rodni list djeteta
• potvrdu o mjestu prebivališta
• potvrdu o radnom statusu roditelja
• popunjen upitnik za roditelje

Kriteriji prednosti i način bodovanja svakog pojedinog kriterija, te popis svih potrebnih obrazaca i dokumenata kojim se dokazuje prednost, objavljeni su na službenoj web stranici www.vrtic-smokvica.hr i ulaznim vratima vrtića.

Od 22. svibnja do 2. lipnja 2023. godine, roditelji koji ostvare dovoljan broj bodova bit će pozvani na inicijalni razgovor na koji trebaju obavezno doći s djetetom i donijeti potvrdu nadležnog pedijatra o obavljenom sistematskom pregledu prije polaska u vrtić i redovnoj procijepljenosti djeteta.

Nakon provedenih inicijalnih razgovora i evaluacije svih zaprimljenih zahtjeva, Povjerenstvo za upise donijeti će konačnu Odluku o rezultatima upisa.
Podnositelji zahtjeva za upis imaju pravo prigovora u roku 15 dana od dana objave Odluke o rezultatima upisa.

Rezultati upisa
Rezultati upisa djece u pojedine programe bit će objavljeni na platformi e-Upisi i na oglasnim pločama i web stranici vrtića 6. lipnja 2023. godine.Djeca upisana slijedom obavijesti uključuju se u redovite programe vrtića s početkom pedagoške godine 4. rujna 2023. godine.U slučaju stvaranja uvjeta za dodatne upise kroz pedagošku godinu provodit će se naknadni upisi, također putem platforme e-Upisi.

2. OBVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE za djecu s prebivalištem u Dubravici i Luki rođenu 2017. i do 31. ožujka 2018. godine koja nisu polaznici redovitog programa dječjeg vrtića u godini prije polaska u osnovnu školu za područne vrtiće u Luki i Dubravici.

Zahtjev za upis u obvezni Program predškole roditelji/skrbnici mogu preuzeti na web stranici vrtića ili osobno podići u tajništvu. Ispunjen zahtjev s priloženom dokumentacijom predaju osobno u tajništvu vrtića u Pojatnom, M. Gupca 92.

Obvezna dokumentacija za upis u Program predškole:
– preslika rodnog lista ili izvoda iz matične knjige rođenih za dijete
– presliku potvrde o prebivalištu ne starija od 6 mjeseci za dijete
– preslike osobnih iskaznica ili potvrde o prebivalištu za roditelje
– nalaze i mišljenja nadležnih ustanova za dijete s teškoćama u razvoju

Program predškole počinje 2. listopada 2023.

KLASA: 601-02/23-02/02
UR.BROJ: 238-33-141-23-01
Pojatno, 24. travnja 2023.

Mirna Burić
v.d. ravnateljica vrtića