Natječaj za radno mjesto: ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

 • Radno mjesto: ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI
 • Broj traženih radnika: 2
 • Mjesto rada: POJATNO, M. GUPCA 92
 • Vrsta zaposlenja: neodređeno, upražnjeni poslovi
 • Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 • Smještaj: nema smještaja
 • Naknada za prijevoz: u cijelosti
 • Natječaj vrijedi: od 22.01.2024. do 29.01.2024.
 • Razina obrazovanja: prvostupanjska, VŠS, VSS, MR
 • Radno iskustvo: nije uvjet
 • Opis poslova: poslovi odgojitelja u jaslicama i vrtiću

UVJETI za radno mjesto su:
Uvjeti prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/03) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) Na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Uz prijavu na natječaj (vlastoručno potpisanu) potrebno je priložiti sljedeće dokumente (preslika): životopis / diploma- dokaz o stečenoj stručnoj spremi / elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO, ne starije od mjesec dana / dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica) / uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl.25. st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97,107/07 i 94/13), ne starije od mjesec dana.

Zamolbe sa traženom dokumentacijom slati na adresu: Dječji vrtić „Smokvica“, Pojatno, M. Gupca 92 ili putem elektronske pošte na email adresu: info@vrtic-smokvica.hr

Za eventualna pitanja možete zvati na 098 9265 600.