Natječaj za radno mjesto: OSOBNI POMAGAČ/ICA DJECI S TEŠKOĆAMA

  • Broj traženih radnika: 1
  • Mjesto rada: Dubravica, Pavla Štoosa 26
  • Vrsta zaposlenja: na određeno 6 mjeseci
  • Radno vrijeme: puno radno vrijeme
  • Smještaj: nema smještaja
  • Naknada za prijevoz: u cijelosti
  • Natječaj vrijedi: od 27.12.2023. do 05.01.2024.
  • Razina obrazovanja: SSS, prvostupanjska, VŠS, VSS
  • Radno iskustvo: poželjno iskustvo u radu s djecom, nije uvjet
  • Opis poslova: posao pomoćnika djeci s teškoćama u vrtićkoj skupini

UVJETI za radno mjesto su:

Odgovarajuća stručna sprema, izraziti afinitet za rad s djecom rane i predškolske dobi. Na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj (vlastoručno potpisanu)  potrebno je priložiti sljedeće dokumente (preslika): životopis/ diploma- dokaz o stečenoj stručnoj spremi / elektronički zapis  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  o podacima evidentiranim u bazi  podataka HZMO, ne starije od mjesec dana/ dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica)/ uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  za neko od kaznenih djela navedenih u čl.25. st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97,107/07 i 94/13), ne starije od mjesec dana.

 

Zamolbe sa traženom dokumentacijom slati na adresu:

Dječji vrtić „Smokvica“, Pojatno, M. Gupca 92, 10290 Zaprešić ili putem elektronske pošte na: info@vrtic-smokvica.hr.

Za sve ostale informacije nazvati na broj 098 9265 600