ODLUKA O REZULTATIMA NAKNADNIH UPISA U PEDAGOŠKU GODINU 2023/2024

Povjerenstvo za upise Dječjeg vrtića Smokvica u sastavu:

  • Mirna Burić, ravnateljica, stručni suradnik logoped
  • Marica Prstačić Ljubić, predsjednica UV i zdravstveni voditelj vrtića
  • Melani Pek Palčić, odgojiteljica, voditeljica CO Pojatno
  • Ivona Duš, odgojiteljica, voditeljica PO Luka
  • Ana Peršić, odgojiteljica, voditeljica PO Dubravica

donijelo je konačnu odluku o rezultatima upisa te objavljuje popis upisane djece po objektima i skupinama. Za svako upisano dijete je navedena je šifra zahtjeva i broj ostvarenih bodova.

  1. Područni vrtić Luka, Trg sv. Roka 4
R. BR. JASLICE

ŠIFRA ZAHTJEVA               broj bodova

1. 9002598                                       60
2. 9637852                                       30

 

OBRAZLOŽENJE:

Temeljem Obavijesti o naknadnom upisu u pedagošku godinu 2023/2024 od 7. studenog 2023. godine u Dječjem vrtiću Smokvica putem sustava e-Upisi zaprimljeno je 4 (četiri) Zahtjeva za upis u redovite programe ranog i predškolskog odgoja.

Nakon evaluacije zaprimljenih zahtjeva i provedenih inicijalnih razgovora za upis djece rođene do 30.11.2022. godine u redoviti 10-satni program, upisana su djeca s ostvarenim najvećim brojem bodova u odgovarajući program jaslica u PO Luka.

Protiv  ove Odluke podnositelji zahtjeva za upis imaju pravo prigovora u roku 15 dana od dana objave Odluke o rezultatima upisa. O prigovoru odlučuje Upravno vijeće vrtića.

Roditelji su obvezni sklopiti ugovor o ostvarivanju programa s Vrtićem odmah po dostavi poziva, a najkasnije do 30.11.2023. godine.

Smatrat će se da su roditelji odustali od zahtjeva za upis, odnosno sklapanja ugovora ukoliko se bez opravdanog razloga ne odazovu pozivu na sklapanje ugovora, odnosno ne sklope ugovor u gore navedenom roku.

Djeca upisana slijedom obavijesti uključuju se u redovite programe vrtića 4.12.2023.

U slučaju stvaranja uvjeta za dodatne upise kroz nastavak pedagoške godine provodit će se naknadni upisi, također putem platforme e-Upisi.

 

Mirna Burić     ravnateljica vrtića