OBAVIJEST O NAKNADNIM UPISIMA U VRTIĆ

Naknadni upisi na slobodna mjesta u redovitim programima Dječjeg vrtića ‘Smokvica’ provodit će se putem sustava e-Građani na platformi e-Upisi od 10. do 17. studenog 2023. godine

Korisničke upute nalaze se na platformi e-Upisi sustava e-Građani i objavljene su na web stranici vrtića. Roditelji koji nemaju mogućnost pristupiti platformi e-Upisi, moći će to učiniti osobno u tajništvu Dječjeg vrtića ‘Smokvica’ u Pojatnom, Matije Gupca 92 od 8.00 do 12.00 sati.

Upisi se provode za ostvarivanje redovitog 10-satnog programa – za djecu sa navršenih 12 mjeseci života na dan 30.11.2023. g. do polaska u osnovnu školu:

  • za područni vrtić u Luki – 2 mjesta u jaslicama
  • za područni vrtić u Dubravici – 1 mjesto u jaslicama

Obvezna dokumentacija kod postupka upisa djece putem web aplikacije e-Upisi je:

  • izvod iz matice rođenih ili rodni list djeteta
  • potvrda o mjestu prebivališta
  • potvrda o radnom statusu roditelja
  • popunjen upitnik za roditelje

Kriteriji prednosti i način bodovanja svakog pojedinog kriterija, te popis svih potrebnih obrazaca i dokumenata kojima se dokazuje prednost, objavljeni su na službenoj web stranici www.vrtic-smokvica.hr

Od 19. do 23. studenog, roditelji koji ostvare dovoljan broj bodova bit će pozvani na inicijalni razgovor na koji trebaju obavezno doći s djetetom i donijeti potvrdu nadležnog pedijatra o obavljenom sistematskom pregledu prije polaska u vrtić i redovnoj procijepljenosti djeteta.

Rezultati upisa

Rezultati upisa djece u pojedine programe bit će objavljeni na platformi e-Upisi i na oglasnim pločama i web stranici vrtića 24. studenog 2023. godine., a upisana djeca uključuju se u redovite programe vrtića 1. prosinca 2023. godine.

 

KLASA: 601-02/23-02/08
UR.BROJ: 238-33-141-23-01
Pojatno, 7. studenog 2023.

Mirna Burić
ravnateljica vrtića